Seko har flera förslag på hur vägarbetarnas arbetsmiljö ska bli säkrare, fördubblade böter för den som kör för fort förbi ett vägarbete, omledning av trafik, utökad hastighetsövervakning och en begränsnings av antalet entreprenadnivåer till max två.

”Ingen quick fix”

–Det finns inte en quick fix för att komma till rätta med det här problemet. Det behövs många åtgärder. Upphandlingsreglerna är ytterligare en sak att titta på. Säkerheten ska ingå i underlaget och ska inte gå att pruta på, säger Valle Karlsson.

Direktiven till Transportstyrelsens utredning är inte offentliga ännu, men enligt Infrastukturdepartementet tar utredningen inte särskilt sikte på det tidigare socialdemokratiska vallöftet om höjda böter för fortkörning vid vägarbeten.

I ett mejl till Sekotidningen skriver departementet att ”myndigheten ska utreda möjliga säkerhetshöjande åtgärder och där skulle åtgärder för att främja hastighetsefterlevnad kunna vara ett exempel”.  

Fokus på trafiksäkerhet

I övrigt ska Transportstyrelsen analysera möjliga åtgärder för att förbättra såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljön, vid vägarbeten, och vid oförutsedda händelser i vägtrafiken såsom bärgning, arbete med fordonsservice samt trafikolyckor. Fokus ska ligga på trafiksäkerheten.

Om Transportstyrelsen kommer fram till att fortkörningsböterna vid vägbyggen ska höjas är det ett beslut som fattas av Riksåklagaren.

–Om bötesbelopp ska sättas genom politiska beslut, krävs det att fortkörning vid vägarbete blir ett särskilt brott. Idag finns bara brottet fortkörning, säger Johan Bülow, ansvarig för trafikbrott på Åklagarmyndigheten.

Bötesbeloppens storlek bygger normalt sett på rättspraxis, uppger Åklagarmyndigheten, som inte känner till att regeringen funderar på att höja böterna.  

Nio av tio vägarbetare oroar sig

I somras kom Sekos senaste undersökning av vägarbetarnas arbetsmiljö. Den visade att nio av tio som arbetar på väg tycker att trafikanterna är hänsynslösa. Lika många oroar sig för sin säkerhet när de arbetar. Fler än vid tidigare medlemsundersökningar uppger att det inträffat incidenter kopplat till trafiken vid arbetsplatsen. 2009 svarade 31 procent ja, tio år senare var det 59 procent. Vägvakterna är fortsatt den grupp som är mest utsatta för såväl hot, våld och bilister som kör för fort.