Janne Rudén varnar för problem när en sliten och omodern infrastruktur för järnvägen får minskade anslag, både för investeringar och för drift och underhåll.
Detta, i kombination med brist på kapacitet och en total avreglering av trafiken får Janne Rudén att fundera över finansministerns verklighetsanknytning.
– Anders Borg hävdar att Sverige har överinvesterat i järnvägar, jag undrar vilken planet han befinner sig på, månde det vara på samma som Åsa Torstensson?
– För att klara framtidens utmaningar för jobb och utveckling behövs investeringar i infrastruktur. Det är uppenbart att det är en smart lösning för både jobben och klimatet. Med det här budgetförslaget blir allt prat om miljömål bara tomma ord.