Blockaden varade i tio dagar innan det ryska rederiet gick med på att teckna ett ITF-avtal. Men samtal har pågått sedan förra veckan. Avtalet tecknades med det ryska sjöfacket SUR.

Seko kräver avtal på ryskt fartyg

Nyhet

– Principen är annars att det är vi som tecknar avtal när fartyg kommer hit. Men vi sade att om de tecknar för alla sina fartyg så funkar det bra med SUR, säger Mikael Lindmark, ITF-inspektör och ombudsman på Seko sjöfolk.

Avtalet, ett så kallat TCC-avtal, innebär bland annat höjda löner för besättningen.

– Det här visar på styrkan i ITF och det visar att man inte kan komma hit med ett fartyg utan avtal.

Men, menar han, det hade inte gått utan sympatiåtgärderna från Transport.

Fortsatt blockad av ryskt fartyg

Sjöfart

– Vår blockad är helt verkningslös i sig. Det är Transport och deras medlemmar som stoppar lossningen av fartyget som ger effekt.

Navi Star fick under tiden för blockaden även nyttjandeförbud av Transportstyrelsen då vissa certifikat saknades. Det förbudet är nu hävt.

– Men vi är inte riktigt nöjda med det, så vi ska diskutera om vi ska överklaga hävningen, säger Mikael Lindmark.