Fartyget Andalucia Star sattes i blockad av Seko förra veckan sedan det framkommit att fartyget saknade kollektivavtal för besättningen på 24 man. Först visade rederiet inget intresse, men i lördags ändrade ägaren inställning och tecknade ett avtal.

Andalucia Star låg i Uddevalla hamn och är flaggat på Bahamas.