Det bekräftar Hector Rails vd Mats Nyblom.

Transportstyrelsen drog in Skandinaviska Jernbanors trafikstillståndet i somras på grund av brister i säkerhetsarbetet. När Hector Rail, som har tillstånd för såväl gods- som persontrafik,  tar över säkerhetsansvaret för verksamheten kan trafiken komma igång igen.

-Vi står för dragkraften med våra lok och våra lokförare, säger Mats Nyblom.

Företaget ska också utbilda och ansvara för övriga anställda som har säkerhetstjänst. Resten av ombordpersonalen kommer Skandinaviska Jernbanor att anställa.

Skandinaviska Jernbanors personalbolag Anemone Tågpersonal gick i nyligen konkurs och ett 15-tal personer blev arbetslösa. Inget tyder på att någon av dem får jobb på nya Blå tåget.

Hector Rail blev nyss av med ett annat kontrakt vilket innebär att de har lokförare som annars skulle stå utan uppdrag.