Nio tidigare anställda i driftbolaget som skötte ruljangsen på Birger Jarl har lönefordringar för uppsägningstiden, som inte täcks av den statliga lönegarantin. Därför har Seko stämt Leif-Ivan Karlsson för obetalda löner, med stöd av sjöpanträtten. Det innebär att fartyget kan tas i pant för löneskulder.

Det är andra gången tingsrätten beslutar om kvarstad. Första gången var i juni för fordringar på 460 000 kronor, gällande lön för april och maj.

Rederiet lämnade då en bankgaranti på beloppet och kvarstaden hävdes. Nu har alltså tingsrätten tagit ett nytt kvarstadsbeslut för juni- och julilönerna, totalt 410 000 kronor.

– Det här betyder inte att tingsrätten tagit något beslut i själva frågan, om det finns en löneskuld, utan bara att det är en säkerhet så att det ska finnas pengar när målet väl prövas, säger Anne Alfredson, jurist på LO-TCO Rättskydd, som företräder de nio Sekomedlemmarna.

Enligt uppgift till tidningen Sjömannen ämnar bolaget komma in med en ny bankgaranti för att häva även detta kvarstadsbeslut.

– Men det finns fortfarande uppsägningslön som ännu inte förfallit, så vi kommer komma med ytterligare krav, säger Anne Alfredson.

Från början handlade det om 1,4 miljoner kronor, men då flera har haft annat arbete under uppsägningstiden räknas de inkomsterna av.

Rederiet å sin sida bestrider kravet och anser inte att avräkningarna redovisats korrekt. Dessutom menar det att Seko inte redovisat vilka åtgärder var och en av medlemmarna gjort för att skaffa nytt jobb: ”Arbetsmarknadsläget i Stockholm är sådant att kärendena hade kunnat erhålla ny anställning”, konstaterar rederiet till tingsrätten.

– Så är det inte. Alla är anmälda hos arbetsförmedlingen och gör vad de kan för att få nytt jobb. De vet mycket väl att det är ett krav för att kunna få uppsägningslönen, säger Anne Alfredson.

Om Seko skulle förlora målet, kan medlemmarna bli skyldiga att betala rederiet för de kostnader som uppstått på grund av kvarstaden. Därför har Seko gått med på att verksamheten får fortsätta som tidigare trots kvarstaden.

– Det kan ta ett år innan frågan är avgjord och då skulle det handla om väldigt mycket pengar. Därför får rederiet köra på under tiden, säger Anne Alfredson.

Hon hoppas att man ska hinna med de muntliga förberedelserna i tingsrätten innan jul, men tror att själva huvudförhandlingen och slutgiltigt beslut dröjer till framåt nästa sommar.