– Jag fick plötsligt en total andnöd, en fruktansvärd hosta med bubbligt vitt slem. Jag hostade så att jag spydde. Vårdcentralen gav mig syrgas och kortison och konstaterade att jag fått ett astmaanfall. Jag hade aldrig tidigare varit allergisk, säger Billy.

När Billy Jönsson kom hem till Karlstad gjordes en undersökning som visade att han var allergisk mot trämögelsporer. Han hade fått allergisk alveolit, eller fliseldarsjuka som det också kallas. En kronisk sjukdom.

Och han fick nästan genast klart för sig att det var jobbet på det fliseldade fjärrvärmeverket, Hedenverket i Karlstad, som orsakat sjukdomen. Han hade andats in mögelsporer i åratal och till sist fick kroppen nog. Sjukdomen bröt ut 2011 och efter att han först bytt avdelning på Hedenverket visade sig snabbt att han var tvungen att komma ifrån arbetsplatsen helt.

Det räckte med ytterst lite av mögeldammet, som finns i små mängder överallt på kraftverkets område, för att hans kropp skulle reagera. En allergi som är kronisk.

Innan Billy Jönsson blev sjuk var han ansvarig för förebyggande underhåll och utförde service på arbetsplatsens maskiner. I dag jobbar han halvtid och har sin arbetsplats ensam i Kronoparkens panncentral, en oljeeldad reservanläggning. Ett jobb som Karlstad Energi får ekonomiskt stöd för från Försäkringskassan.

– Jag har fått lära om till ett nytt yrke. Det har inte varit helt lätt. Min psykiska arbetsmiljö har helt förändrats, jag har gått från att vara i hetluften till att arbeta ensam.

Billy Jönsson kom i kontakt med flisen när han arbetade i Hedenverkets mekaniska mekaniska verkstad. Han kunde stå helt oskyddad i den så kallade A-ladan där flis förvaras under transporten på väg till pannan, där den bränns upp.

– Under nästan tio års tid var jag utsatt för en daglig exponering för mögeldammet. Hade jag vetat att det var så farligt hade jag förstås
försökt skydda mig, säger Billy Jönsson.
Fanns det ingen skyddsutrustning?
– Nej det fanns inget som skyddade mot mögelsporerna. Vi visste att det fanns terpener som kunde ”äta upp syret”. Senare har vi fått veta att sjukdomen inte alls var okänd i branschen, ändå var det ingen debatt. Inte förrän jag och andra blev sjuka.

Billy har fått sin arbetsskada godkänd och har garanterad livränta fram till pensionen. Om han inte kan jobba alls, täcker livräntan upp utan omprövning.
– Det har fungerat bra, jag har också haft tur och träffat bra lungläkare. I år har jag mått bättre tack vare en ny medicin.

Sjukdomen har även påverkat Billys liv utanför arbetet. Han reagerar på olika lukter, och om han anstränger sig, det kan räcka med att klippa gräs, riskerar han att få ett astmaanfall.