Skärpningen av det så kallade utstationeringsdirektivet innebär bland annat att den som tillfälligt skickats av sin arbetsgivare till ett annat EU-land har rätt till samma lön som gäller i värdlandet för motsvarande arbete.

Tidigare har det inte varit möjligt att kräva mer än avtalets minimilön för utstationerad arbetskraft.

Enligt de nya reglerna bör kostnaderna för resor, boende och uppehälle betalas av arbetsgivaren och inte dras från de anställdas lön. Det finns även en skrivning om att boendet ska hålla en viss standard.

En arbetstagare kan vara utstationerad som mest 18 månader. Efter det har hen rätt att jobba kvar i samma land, men ska då helt omfattas av värdlandets egna arbetsmarknadsregler.

Utstationering

  • En utstationerad arbetstagare är en anställd som av sin arbetsgivare skickas på tillfälligt jobb i ett annat EU-land.
  • År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetstagare i EU.
  • Utstationeringarna ökade med 69 procent mellan 2010 och 2016.