Tidigare har regeln varit att den som arbetar deltid kan få ersättning i högst 75 dagar under en period om 300 dagar. Den regeln infördes när Alliansregeringen stramade åt villkoren 2008.

Det var Vänsterpartiet som drev kravet på nya, mer generösa villkor och de fick med sig regeringen vid höstens budgetförhandlingar.

Här finns en redogörelse från Sekos a-kassa för vad beslutet innebär i praktiken.