Lokföraren befarade det värsta och trodde att en banarbete körts ihjäl. Vad föraren inte visste vid tillfället var att mannen klarat sig och tagit sig därifrån utan att kommunicera händelsen till Trafikverket.

Trafiken på sträckan vid Hagge, som ligger i närheten av Ludvika, stoppades. Ambulans, räddningstjänst, polis, samt en helikopter och drönare skickades till platsen. En sökhund hämtades även från Örebro.

Men ingen person påträffades och strax efter lunchtid rullade trafiken igen.

”Världens höna av en fjäder”

Enligt Trafikverket fanns inget planerat arbete vid Hagge – vilket det måste finnas om arbete ska få utföras i spårområdet. Däremot fanns det planerade nattarbeten av entreprenören Infrakraft, och en säkerhetsplanering gjord för detta.

Utan att föregå utredningens resultat allt för mycket kan vi troligtvis konstatera att egenförflyttning inte var lämplig på platsen

Joakim Malm, säkerhetschef på Infrakraft

En arbetsledare på Infrakraft uttalade sig kort efter den misstänkta påkörningen i Nya Ludvika Tidning, och tonade ner händelsen. Han berättade att den anställde inte själv varit orolig för att bli påkörd. Och hade inte uppfattat att lokföraren stannat tåget.

 – Så det har nog blivit världens höna av en fjäder i detta fall, sa arbetsledaren.

Infrakrafts säkerhetschef, Joakim Malm, förklarar för Sekotidningen att banarbetaren genomförde en så kallad egenförflyttning längs spåret. Och var på väg till sin bil som stod parkerad runt 200-250 meter från där ett arbete utförts.

”Själva arbetet bestod i att märka upp några brunnar och utfördes utanför säkerhetszonen. För att kunna ta sig till och från brunnarna genomfördes egenförflyttning i säkerhetszonen, detta då brunnarna låg otillgängligt till med snårig/slyig terräng och brant banvall”, skriver säkerhetschefen i ett mejlsvar.

Säkerhetschef: Egenförflyttning var inte lämplig

Inget så kallat A- eller L-skydd togs ut eftersom inget arbete skulle göras i spårområdet. Skyddet innebär att ingen trafik ska få förekomma på platsen under arbetets gång. Vilket är varför Trafikverket, samt lokföraren, var ovetandes om att en banarbetare skulle utföra en egenförflyttning längs spåret.

Egenförflyttningen ska riskbedömas, och får endast göras av säkerhetsutbildad personal. Ett krav är varningsklädsel och att man ska kunna lämna säkerhetszonen, med tio sekunders säkerhetsmarginal. Utöver det ska arbeten säkerhets- och skyddsplaneras (Sos-planeras), det vill säga hur man tar sig till och från arbetsplatsen. I det arbetet ingår det också att se över vilka skyddsformer som ska användas.

En sådan planering ska ha gjorts av Infrakraft, förklarar Joakim Malm i mejlet till Sekotidningen. Ändå blev det fel.

”Jag kan inte kommentera huruvida den innehåller brister eller ej, då utredningen inte är klar än.” 

Han skriver vidare:

”Utan att föregå utredningens resultat allt för mycket kan vi troligtvis konstatera att egenförflyttning inte var lämplig på platsen. Ett uttaget L-skydd hade exempelvis kunnat förhindra att händelsen uppstod”.

Banarbetaren ska ha skadat sig i lillfingret när han tog sig ner för en slänt, och fick söka vård för det.

”Han mår bra och upplevde inte situationen att vara så kritisk som den framställts från andra håll. Han medger att han upptäckte tåget, samt utrymde säkerhetszonen, senare än vanligt, men inte så sent att det skulle varit någon fara”, skriver Joakim Malm.

Trafikverkets arbetsplatskontrollanter upptäcker ofta brister gällande just den riskbedömning som upprättats av Sos-planerare. Till exempel att riskbedömningen inte är fullständigt upprättad och signerad.

Banarbetare på spår utan skydd

Enligt verksamhetschefen för arbetsplatskontrollanterna på järnväg, förekommer det även att banarbetare befinner sig i spårområdet utan att de tagit ut något skydd eller har inplanerat arbete. I vilken utsträckning det sker finns det däremot ingen statistik på.

Kommer Infrakraft att vidta några åtgärder med anledning av händelsen?

”Resultatet av utredningen kommer förhoppningsvis leda till en lärdom som vi kan dela med alla våra tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktionärer senast vid nästa fortbildning”, skriver Joakim Malm.