I ett pressmeddelande från Green Cargo säger företagets säkerhetschef, Håkan Sjöström, att hjulaxlarna på loket nyligen varit inne på verkstad för ultraljudskontroll.

– Alla underhållsintervaller hade följts och det fanns inga fel på hjul, hjullager eller boggin. Det var därför viktigt för oss att undersöka material och brottytor i hjulaxeln som hade gått av.

Håkan Sjöström drar slutsatsen att ultraljudskontrollen som gjordes på axeln endast några veckor före urspårningen missade en spricka.

Olyckan berodde alltså på den mänskliga faktorn och inte på bristande spårunderhåll.

Detta är första axelbrottet Green Cargo råkar ut för sedan företaget bildades 2001. Årligen upptäcker man mellan fem och tio sprickor.