–Vi beklagar varslet.Vi hade bra samtal både i söndags och på måndagen, säger Lars Friberg.

Striden gäller i huvudsak vad som ska gälla för anställda vid verksamhetsövergång eller när företag ombildas under pågående entreprenad. Seko vill skydda löner och allmänna villkor från att försämras vid en upphandling.

Lars Friberg säger att parterna i stort sett är överens om att branschavtalet när det gäller verksamhetsövergång bör ses över och utvecklas.

–Men Seko vill gå betydligt snabbare fram än vi och ha en ny reglering inom ett år. Vi har föreslagit en arbetsgrupp där vi tillsammans med både Seko och ST går igenom avtalet ordentligt. Vi gjorde en liknande förändring av bussavtalet, det tog fem år, säger Lars Friberg.  

Seko har sagt nej till arbetsgrupp.

–Arbetsgivarna vill att vi ska ha ett treårsavtal och att arbetsgruppen ska arbeta under fredsplikt, säger Sekos ombudsman P O Fällman. Det är inte möjligt för oss. Vi måste ha en chans att försvara våra medlemmar mot sämre villkor.

Lars Friberg medger att Almega vill arbeta i lugn och ro och att en lösning kan vara att utse en opartisk ordförande i en sådan arbetsgrupp.

–Seko vill ha ett avtal som går att säga upp efter ett år, säger han. Vi vill inte ha det så osäkert.

Under tiden som ni arbetar hinner flera nya upphandlingar genomföras och Seko anser att risken är stor att villkoren försämras vid varje tillfälle. Vad säger du om det?

–Det är ständigt nya upphandlingar och vid varje tillfälle, utom ett, har inrangeringen gått bra. Vi har bara ett exempel på motsatsen, det är Götalandståg/SJ i Västsverige.

Kan SJ vara en murbräcka och bli först med att försämra villkoren? Det befarar fackliga företrädare.

–Nej, alla har försökt lösa problemen med Götalandståg/SJ.

Men villkoren är betydligt sämre i SJ:s lokala avtal än det som DSB Väst hade. Lönerna skiljer flera tusen kronor.

–Vi anser inte att villkoren är neddumpade. Avtalen är olika men är likvärdiga, parterna har gjort ett byte av villkor.

Vad har man bytt?

–Det vill jag inte gå in på.

Bussavtalet som Lars Friberg hänvisar till reglerar vissa villkor för personalen men enbart när en upphandlings betraktas som verksamhetsövergång. Kommunal har nyligen varslat om konflikt på avtalet för att skydda personalens anställningar vid byte av operatör.

Ett av Kommunals krav är att anställda ska få följa med till den arbetsgivare som vinner upphandlingen på trafiken, utan att behöva söka om sina tjänster

Lars Friberg menar att det inte går att jämföra de olika varslen. I det ena fallet, Seko, handlar det som villkor och i det andra om anställningar.

Sekos strejkvarsel berör pendel- och regionaltrafik i Stockholm, Göteborg och Skåne, men också tunnelbanans röda linje i Stockholm samt flera av stadens lokalbanor. Tunnelbanan körs av företaget MTR och lokalbanorna av Arriva.