Förutom lönekrav på minst 860 kronor eller 3,5 procent per månad och heltidsanställd kräver Seko också att alla anställda ska garanteras minst 500 kronor mer i månaden.
Även lägstlönerna ska höjas till, som lägst, 6 500 kronor per månad för att plussas på med 1 000 kronor efter ett års arbetslivserfarenhet. Efter 36 månaders erfarenhet är lönekravet 19 500 kronor.
På spårtrafikområdet lyfter Seko även fram jämställdhetsfrågorna. Kravet är att samma löneprinciper ska gälla för kvinnor och män och att alla osakliga löneskillnader ska justeras utanför lönepotten.
Vid förra avtalsrörelsen beslutade parterna att inleda ett arbete för att minska hot, våld och ensamarbete för personalen i spårtrafiken. Det arbetet måste nu resultera i konkreta åtgärder, enligt Seko.
Som i andra branscher finns ett yrkande om ökad anställningstrygghet för visstidsanställda. Den som arbetar 12 månader inom en femårsperiod ska ha rätt till fast tjänst. För vikariat ska tvåårsregeln gälla.
Avtalet på spårtrafikens område löper ut den sista mars. Seko trafik har cirka 19 000 medlemmar.