Planen är att genomföra avtalskonferenser under våren och att parterna överlämnar yr­kanden kring midsommar.

Under förra avtalsrörelsen lyckades Seko avfärda Arbetsgivarverkets krav på sifferlösa avtal och förbundet fick igenom ett yrkande om att gravida som jobbar i farliga miljöer, och som inte kan omplaceras, får ett lönetillägg på cirka 10 procent till försäkringskassans graviditetspenning.

Hösten 2014 tecknades ett nytt trygghetsavtal och sommaren 2015 fick statligt anställda ett nytt pensionsavtal.

Staten

Antal medlemmar: 11500. Yrkesgrupper:  handläggare, kriminalvårdare, behandlingsassistenter, anställda vid polisen, tekniker, administratörer, lokalvårdare, försvarsanställda. Arbetsplatser: Statliga myndigheter, högskolor, museer, bolagiserad verksamhet som Vasakronan och Lernia. Avtal: Rals, ramavtal om löner mellan Seko och Arbetsgivarverket som löper ut sista september 2016