Kraven följer LO-samordningen när det gäller lön och krav på höjt föräldrapenningtillägg.

På väg och ban-området ligger genomsnittslönen, enligt ombudsman Björn-Inge Björnberg, över 25 000 kronor per månad, den gräns som LO-förbunden satt för procentkrav. Därför blir kravet på löneökning 2,8 procent på genomsnittsförtjänsten.

–Vår statistik är inte klar ännu så vi har inte angett något exakt belopp, säger Björn-Inge Björnberg. 

Förutom höjd utgående lön kräver Seko att grundlönen höjs med 1049 kronor för alla yrkeskategorier.

I övrigt har Seko branschspecifika krav på bland annat arbetsmiljöområdet. Seko efterlyser bättre samverkan med arbetsgivarna om arbetsmiljön och vill därför ha regler om detta inskrivet i kollektivavtalet.

Facket yrkar även på jämställda villkor mellan väg och järnväg när det gäller sådant som arbetstid, beredskapsersättning och arbetskläder. I dag har vägsidan bättre regler.

För medlemmar med otrygga anställningar yrkar Seko att de ska få anställningskontrakt på minst 30 dagar.

Sveriges Byggindustrier. BI, säger nej till Sekos lönekrav, som man menar är för höga i dagens konjunkturläge.

BI avvisar kravet att arbetsmiljöfrågorna ska avtalsregleras. Arbetsgivarna är nöjda med det arbete som i dag sker inom ramen för det så kallade Branschrådet när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Rådet tillsattes 2012.