På konferensen diskuterar de lokala fackliga företrädarna vilka krav Seko ska ställa i de kommande avtalsförhandlingarna med Arbetsgivarverket. Avtalskonferensen tar också fram förslag på förhandlingsdelegation.
Vilka krav som diskuteras är hemligt, än så länge. LO:s samordningskrav på bland annat 3,5 procent eller minst 860 kronor mer per månad kommer dock att finnas med på kravlistan.
Avtalet på det statliga området löper ut den sista september. Det är ännu inte bestämt när förhandlingarna börjar, men troligtvis efter sommaren.