-Det blev klart igår efter att arbetsgivaren, Kriminalvården, insett att det är den bästa vägen att gå. Vi har hävdat det länge, säger Christer Henriksson, ordförande för Seko på Kriminalvården.

Allt hårdare avtalsstrid inom kriminalvården

Nyhet

Enligt Seko handlar frågan ytterst om att stoppa arbetsgivare från att tillämpa ett fackförbunds avtal, i det här faller ST-OFR, på andra förbunds medlemmar.

-Går det igenom skulle det ställa hel arbetsmarknaden på huvudet, säger Christer Henriksson.

Vilket avtal ska gälla?

Tvisten gäller vilket avtal som ska gälla på NTE. I september sa Kriminalvården upp Sekos lokala avtal som gällt från 1997 med hänvisning till att ST-OFR tecknat ett nytt avtal. Ett avtal som Kriminalvården tänker tillämpa på såväl Sekos som Sacos medlemmar och som de båda facken protesterat kraftigt emot.

Kriminalvården säger upp uppskattat avtal

Nyhet

Antingen ska det gamla lokala avtalet gälla till dess ett nytt är tecknat eller också ska Sekos medlemmar gå på det centrala avtalet inom Kriminalvården, anser Seko.

Seko kallades inte till förhandling

Ett argument som Kriminalvården och NTE:s chef Johan Mellbring använt för att motivera att ST:s avtal ska gälla är att Seko frånträdde förhandlingarna i januari i år. Det vill säga att Seko själva ska ha lämnat förhandlingsbordet.

Detta avvisas av Seko.

-Jag har gått igenom alla dokument och ser att det inte stämmer, vi frånträdde aldrig någon förhandling. Det som hände var att vi kallats till förhandling och fick där veta att ST-OFR sagt upp sitt avtal. Vi fick frågan om vi också ville säga upp vårt, men sa nej. Nästa tillfälle det förhandlades blev vi aldrig kallade, säger Christer Henriksson.

Seko har förhandlat om ett nytt, mer till verksamheten anpassat avtal i flera år, men hittills har det inte lett till något. Det avtal ST-OFR skrivit under anser både Seko och Saco är sämre än det nuvarande.

När det centrala parterna ska mötas är oklart. Sekos avtal löper ut den 1 november och senast då måste det finnas en lösning.