En framgång för Seko, enligt P-O Fällman, är att det ska inrättas så kallade bemannings- eller arvodistråd i alla företag.

-På det sättet kommer vi att få bra kunskap om hur det ser ut i olika företag med övertid, visstid och deltid. Vilka som missbrukar möjligheterna och vilka företag som inte gör det. I avtalet finns höga krav på att det ska fram statistik, säger han.

Rätt skött kommer det att leda till fler fasta heltidsjobb, tror han.

Det har varit viktigt för Seko att lufta frågan om ”Loss of License” och P-O Fällman är nöjd med den arbetsgrupp som parterna nu är överens om.

-Det är en avgörande framtidsfråga för oss, att de som inte kan arbeta kvar i sitt yrke ska få en trygghet. Därför har vi föreslagit en försäkringslösning. Exakt hur den ska se ut får vi utreda. Vi vill exempelvis att även alkoholism ska ingå som en sjukdom, likt andra sjukdomar.

Transportstyrelsens siffror på antalet anställda som förlorar rätten att inneha säkerhetstjänst på grund av sjukdom omfattar all järnvägspersonal, även infrastruktur. Därför går det inte att dra någon säker slutsats om hur många som berörs varje år.

Lönemässigt kom Seko till samma resultat som alla andra. Märket är det som gäller. Samt individgaranti, som brukligt på avtalsområdet. Även de lägsta lönerna höjs med 2,38 procent.