Enligt Almega innebär överenskommelsen löneökningar på 6,8 procent på tre år, alltså samma nivåer som på den övriga arbetsmarknaden.

Almega uppger också att det sista året inte är uppsägningsbart.

De stora dragen är alltså klara, men det återstår fortfarande detaljer att lösa och det förhandlar parterna om just nu. Tidigast på måndag kommer mer information.

 Avtalet löpte ut den sista mars.