Båtens besättning på drygt 20 personer är i huvudsak från Filippinerna och får nu en månadslön på cirka 3 000 dollar, betydligt högre än tidigare, enligt Seko.

Seko lade förra veckan ett varsel om nyanställningsblockad eftersom fartyget saknade godkänt ITF-avtal och vägrade teckna avtal med det svenska facket. Transport lade samtidigt ett sympativarsel för att kunna stoppa lastningen av fartyget.

Båda blockaderna trädde i kraft och ledde alltså till att det blev ett avtal.

Om ett år skickar Seko en förfrågan om ”Voge Fantasy” vill förlänga avtalet.

-Vi får se hur det utvecklar sig, säger Håkan André, ITF-inspektör på Seko.

”Voge Fantasy”, som lastade virke i Söderhamn, ägs av det tyska rederiet Vogemann och bemannas av Alfa Crewing med verksamhet i både Tyskland och Filippinerna.