Förhandlingarna har varit segdragna och Seko strandade för ett par veckor sedan efter att parterna inte kunde komma överens om lägstalönerna. Till sist gick Almega med på att ha samma grundlön på järnvägsinfrastrukturområdet som på övriga avtalsområden i liknande branscher.

Seko har drivit olika frågor om arbetsmiljö under avtalsrörelsen och enligt det nya avtalet ska samtliga skyddsombud genomgå en grundutbildning.

Almega lyfter i sin tur fram att, till skillnad från flera andra kollektivavtal, är detta inte uppsägningsbart det tredje året.

Det nya avtalet berör cirka 2 000 medlemmar, de flesta anställda på Infranord, och gäller från sista mars i år.