En ny skrivning i förhandlingsordningen innebär att om de lokala parterna inte är överens om lönefördelningen kan part begära central förhandling. Om det inte sker ska lönerna läggas ut som en generell löneökning.

Seko får också rätt till information om vilka entreprenörer energiföretag utan egen utförandepersonal anlitar. Både Seko och Elektrikerförbundet har ställt krav på detta i avtalsrörelsen efter att allt fler företag gjort sig av med sin egen personal och istället anlitar entreprenörer. Samtidigt har fackens insyn minskat. Nu får alltså både Seko och Elektrikerna rätt att ta del av vilka entreprenörer nätbolagen anlitar.

Avtalet innehåller också ökad avsättning till pensioner. 2019 kommer pensionsavsättningen att vara 2 procent.

Avtalet omfattar anställda på bland annat Vattenfall, Eon, Fortum Värme och Eltel Networks.