Det finns en individgaranti på 100 kronor 2010 och 190 kronor nästa år. Lägstalönerna höjs med 3,5 procent, hela höjningen kommer i år.
Bemanningsfrågan är också löst. Arbetsgivaren måste förhandla med facket om personal ska hyras in under mer än fem veckor och företaget ska förklara varför inhyrning behövs. Finns det personer med företrädesrätt ska möjligheten att anställa dem tas upp i förhandlingen.
Det var på spårtrafikområdet som frågan om bemanningsföretag blev akut i början av avtalsrörelsen när Euromaint i Malmö sa upp personal för att istället hyra in. Något som företaget senare tog tillbaka.
– Bemanningsfrågan tillhör det område där arbetsgivarna fått backa, säger Sekos ordförande Janne Rudén. Vi har fått en bra lösning.
Ombudsman Valle Karlsson är för sin del nöjd med att Seko fått en lösning för de medlemmar som inte kan arbeta kvar i säkerhetsklassad tjänst på grund av sjukdom.
– Vi har arbetat med frågan i sex år. Nu får den som sägs upp två extra uppsägningsmånader som kan användas till att ställa om till annat yrke.
Enligt Valle Karlsson arbetar 75 procent av medlemmarna i spårtrafiken i säkerhetsklassad tjänst, det gäller såväl ombordpersonal som lokförare och städ- och underhållspersonal. Allt fler drabbas av sjukdom som gör att de måste byta jobb. Hjärt- och kärlsjukdomar blir exempelvis vanligare med stigande ålder och medelåldern ökar.
– Det går inte att förhandla bort de medicinska krav som Transportstyrelsen ställer. Därför är det här viktigt, säger Valle Karlsson.
Än så länge är det ett fåtal som inte kunnat omplaceras, men Seko befarar att det blir fler i takt med att det kommer in många små företag i branschen. Bolag som bara har säkerhetsklassade jobb.
Avtalet innebär också tydligare skrivning om hur lokala arbetsmiljöavtal ska se ut. Och det tillsätts en arbetsgrupp som ska se över åtgärder för att minska hot, våld och ensamarbete.