Förhandlingar har tidigare gnisslat en hel del men nu har man alltså lyckats komma överens.
   – Mest nöjd är jag med att vi fått till ett avtal på egen hand, utan medling. Det är också bra att frågan om sänkta lärlingslöner och ingångslöner är borta, säger Thomas Brännström, ombudsman på Seko.
   När det gäller den infekterade frågan om bemanningsföretag och inhyrning av personal har man avtalat om särskilda regler när det finns uppsagd personal med företrädesrätt. Om inhyrning pågår längre än fem veckor ska extra förhandlingar hållas. Om parterna inte kommer överens kan det sluta med att arbetsgivaren kan bli dömd för kollektivavtalsbrott.
   – Arbetsgivarnas möjligheter att kringgå Las genom att anlita bemanningsföretag har kraftigt begränsats. Vi har fått en helt annan kontroll över den här frågan, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
   En nyhet i avtalet är en uppgörelse om standarden på vagnar och bodar, något som alltså saknats för maskinförarna tidigare. Det innebär bland annat att det från år 2015 ska finnas duschar i vagnar som fungerar som personalutrymmen.
   Avtalet är tvåårigt och löper ut den 31 mars 2012. Utgående löner höjs med 287 kronor i månaden den 1 juni 2010 och med 487 kronor i månaden den 1 april 2011.