Avtalet berör 600 000 anställda inom industrin. Facken inom industrin, IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer skriver i ett pressmeddelande att parterna också är överens om att att gemensamt arbeta för att förbättra jämställdheten och likabehandlingen på arbetsplatserna. Även arbetsmiljöarbetet ska bli bättre.

Facken är nöjda med de nya avtalen och skriver vidare  att avtalen ger medlemmarna fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft”.

Arbetsgivarna är i sitt pressmeddelande inne på samma spår. De skriver att de anser att märket är satt för övriga parter på arbetsmarknaden. Om avtal tecknas över taket hotas industriavtalet.

-Det skulle hota reallöneutvecklingen, svenska företag, jobb och välfärd, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen.