Båda avtalen är tvååriga och gäller från 1 april i år till sista mars 2012.
Flygplatsavtalet som främst gäller räddningstjänsten på kommunala flygplatser, men också på Arlanda, ger 2,0 procent i år. Det fasta ob-tillägget höjs med 243 kronor 1 april 2011.
Anläggningsavtalet, som bland annat omfattar medlemmar inom SL, har en mindre del av löneökningen i år, 1,5 procent och resten nästa år. Föräldrapenningstillägget utökas med en månad.
Som på övriga avtalsområden finns en överenskommelse om inhyrning av bemanningsföretag där det finns personer med företräde.
Seko har mellan 100 och 200 medlemmar på de båda avtalen. Det finns en gränsdragningsdiskussion mellan Seko och Kommunal på anläggningssidan, vilket gör det svårt att ange exakt antal medlemmar.