Det är Europadomstolen som i en dom slår fast att Byggnads inte har rätt att ta ut 1,5 procent av lönen i granskningsarvode för alla byggarbetare, oavsett om de är fackligt organiserade eller ej.