– Förhandlingarna går framåt, säger han.
Förhandlingsdelegationen är inkallad i dag klockan 15 för att gå igenom ett antal frågor.
– Något nollavtal blir det i alla fall inte, slår Sven-Olof Hellman fast.
På statens område har Seko förutom löneökningar bland annat at krävt individgaranti och bättre sjukvillkor, liksom rätt till heltid och trygga anställningar.
Arbetsgivarverket ville ha nollavtal och möjlighet att föra ner mer beslut till lokal nivå.
Liknande krav finns i de pågående förhandlingarna om nytt kommunikationsavtal med Almega. Avtalet, som omfattar Posten, Bring Citymail och Mensis, löpte ut den sista september och förlängs automatiskt till dess ett nytt avtal är tecknat. Uppsägningstiden är sju dagar.
En stötesten i förhandlingarna är att Posten sagt upp de lokala avtalen med Seko. Parterna förhandlar om nya lokala avtal.
– Om man inte är klara till på onsdag, då förhandlingarna fortsätter, kommer vi att föra upp fler frågor till central nivå, säger Sven-Olof Hellman.
Seko förhandlar även om ett nytt skärgårdsavtal. Det löpte också ut i torsdags förra veckan och har förlängts med automatik.
– Det finns inte så mycket att säga mer än att det är vanliga avtalsförhandlingar, säger Sven-Olof Hellman.
Parterna möts nästa gång på torsdag den här veckan.