Inför valet hävdade Svenskt Näringsliv att det var ”nödvändigt” att privatisera Vägverket och Banverket. I en intervju i Sekotidningen sa infrastrukturminster Åsa Thorstensson i december att regeringen skulle se över inte bara Vägverket och Banverket utan även Luftfartsverket och återkomma med besked.