– Det är två anställda på Skanska och två ansvariga för träkonstruktionen som åtalas, säger kammaråklagare Christer Jarlås.
Det var den 21 maj förra året som olyckan inträffade. Som en del av bygget av Ådalsbanan pågick arbetet med att bygga en järnvägsbro över Älandsfjärden utanför Kramfors.
När själva farbanan till bron skulle gjutas rasade plötsligt ena sidan av gjutformen som var byggd av trä och en arbetare som befann sig på gjutformen föll cirka 20 meter till marken. Två av dem omkom medan tre skadades, varav två mycket svårt.
Kammaråklagar Christer Jarlås har nu beslutat åtala sammanlagt fyra personer för grovt vållande till annans död.
Det är den Skanskaanställda produktionschefen samt Skanskas arbetsledare på arbetsplatsen som åtalas för grovt arbetsmiljöbrott.
Vidare är det den ansvariga vid företaget som konstruerat de träknektar som gav vika och orsakade olyckan som åtalas samt den ansvarige vid företaget som tillverkat träknektarna. Anledningen är att åklagaren anser att konstruktionen och tillverkningen varit bristfälligt.
Förutom åtal mot de fyra personerna yrkar åklagaren företagsbot för Skanska på 6 miljoner kronor. För Construction Software Center Europé som ansvarade för konstruktionen av de bristfälliga träknektarna yrkar han på en företagsbot på 3 miljoner kronor.