Olyckan skedde på Åsbro kursgård, en mil söder om Hallsberg, som utbildar arbetskraft för energibranschen, bland annat i att bygga kraftledningar.

Den 28 oktober 2014 monterade kursdeltagarna Canadastolpar på ett övningsfält. Stolparna är avsedda att användas när man gör tillfälliga ledningsdragningar och reparationer på elnätet.

22-åringen befann sig omkring 20 meter upp i en stolpe som inte var tillräckligt förankrad i marken. Flera stag var inte riktigt satta. När en annan av eleverna i undervisningsgruppen skulle spänna ett stag rasade därför stolpen omkull.

22-åringen följde med i fallet och ådrog sig omfattande skador på huvud och bröstkorg. Hjärt- och lungräddning inleddes omedelbart men hans liv gick inte att rädda.

Kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har nu åtalat VD:n för Åsbro kursgård och en instruktör för arbetsmiljöbrott. Svensson hävdar bland annat att de båda männen brustit i fråga om riskbedömning samt planering och genomförande av övningen.

För Åsbro kursgård yrkar åklagaren på företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

Målet kommer att avgöras vid Örebro tingsrätt.