För snart tre år sedan omkom en 22-årig man under en kurs för ledningsmontörer på Åsbro kursgård, då en 30 meter hög så kallad Canadastolpe rasade.

Åsbro kursgård, en mil söder om Hallsberg, utbildar arbetskraft för energibranschen, bland annat i att bygga kraftledningar.

Olyckan inträffade den 28 oktober 2014 under en slutövning då man skulle montera Canadastolpar på ett övningsfält. Stolparna är avsedda att användas när  man gör tillfälliga ledningsdragningar och reparationer på elnätet.

22-åringen befann sig omkring 20 meter upp i en stolpe som inte var tillräckligt förankrad i marken. Flera stag var inte riktigt satta. När en annan av eleverna i undervisningsgruppen skulle spänna ett stag rasade därför stolpen omkull.

22-åringen följde med i fallet och ådrog sig omfattande skador på huvud och bröstkorg. Hjärt- och lungräddning inleddes omedelbart men hans liv gick inte att rädda.

Kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalade VD:n för Åsbro kursgård och en instruktör för arbetsmiljöbrott. Svensson hävdade bland annat att de båda männen brustit i fråga om riskbedömning samt planering och genomförande av övningen.

Åklagaren yrkade dessutom att Åsbro kursgård AB skulle betala företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

Örebro tingsrätt dömer nu instruktören för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, ringa brott, till 60 dagsböter à 100 kronor, medan VD:n för kursgården frias. För Åsbro kursgård AB:s del anser tingsrätten att en miljon kronor är en skälig storlek på företagsboten.