–Det är bra att det görs, men det är kanske 20 år för sent. Många kan ha skadats. Dessutom har lungröntgen avskaffats i hälsoundersökningarna av sjömän, vilket minskat möjligheterna att upptäcka sjukdom, säger Karl-Arne Johansson, arbetsmiljöansvarig på Seko Sjöfolk.

Det finns redan krav på asbestinventering av svenska fartyg, men Transportstyrelsen vill nu kontrollera hur den fungerar efter att det visat sig att fartyg haft asbest ombord utan att personalen känt till det.

Hösten 2011 framkom att dåvarande Fiskeriverkets forskningsfartyg Argo hade fri asbest ombord. Det var känt sedan tidigare men ledningen hade glömt bort det. Fartyget togs ur bruk. En hälsoundersökning av personalen visade senare att nio av 45 ombordanställda har lungförändringar som kan ha samband med asbest.

–Det här har gjort att uppmärksamheten har ökat och det är bra, säger Karl-Arne Johansson.

Skyddsombuden på fartygen kommer att vara med i arbetet med att ta reda på om och i så fall var det finns asbest.

Transportstyrelsen kräver att Informationen ska finnas tillgänglig när personal utför underhåll eller på annat sätt kommer i kontakt med material som innehåller asbest.

–Där det finns asbest är det sagt att den ska kapslas in, det är jag tveksam till, det vore bättre att ta bort den, säger Karl-Arne Johansson.

Asbest förbjöds i Sverige på 1970-talet och 1988 blev det totalförbud för nyinstallation av asbest på svenska fartyg. 2011 infördes ett internationellt totalförbud.

Den som får i sig asbestfibrer, som är mycket små, kan få flera allvarliga sjukdomar, bland annat lungcancer och mesoteliom, en form av magcancer.

Asbest har främst använts som brandskydd och värmeisolering, men också för att dämpa buller och vibrationer. Det sprids genom luften, ventilationssystem och/eller via kläder och verktyg där fibrerna fastnat.

En holländsk undersökning av 300 fartyg 2010 visade, enligt Transportstyrelsen, att det fanns asbest på 95 procent av de undersökta båtarna.