-Fel beslut av Arriva och av trafiknämnden, som bestämt att stolpar ska ta över biljettviseringen. Tågvärdarna behövs för behålla tryggheten och säkerheten ombord, säger Thomas Gorin Weijmer ombudsman på Seko.

-Vi anser också att det finns andra arbetsuppgifter som behöver utföras, som att vara plattformsvärdar, säger han.

Seko tycker att det är fel beslut vid fel tidpunkt. I ett uttalande skriver lokalbaneklubben att arbetsgivaren valt att ensidigt fokusera på ombordpersonalens arbetsuppgifter att visera biljetter och har ”därför kunnat göra en stark koppling mellan Trafiknämndens beslut om att införa självvisering och ombordpersonalens framtid.”

Klubben anser att det finns många andra arbetsuppgifter som konduktörer kan utföra och att uppsägningarna därför är onödiga.

För de som nu tvingas lämna Arriva har Seko förhandlar fram ett omställningspaket. Det finns möjlighet till betald spårförar- och bussförarutbildning för de som vill och blir antagna.

För den som inte klarar utbildningen blir uppsägningstiden arbetsbefriad. De som är lite äldre och har lång uppsägningstid får den förlängd upp till 18 månader.

-Det är ett bra paket, trots allt, det erbjuder våra medlemmar möjligheter att få nytt arbete, men det är förstås väldigt tråkigt, säger Thomas Gorin Weijmer.