Det är tunnelbanestationerna Tensta, Kista, Akalla och Sundbyberg som är drabbade av duvexkrement.

På Tensta station är delar av rulltrappor och biljetthallen täckt av bajset. Enligt en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket har fåglarna karvat ut hål för sina bon i stationens innertak. Området runtomkring är fullt av avföring. 

Lokalvårdarna får mer jobb och stationsvärdarna får en hemsk arbetsmiljö

Viktor Risling, kundservicevärd på MTR.

I Sundbyberg har ett duvpar, enligt skyddsombuden, lärt sig att öppna de automatiska dörrarna till entrén för att ta sig in i stationen.

”Smittspridande”

På Akalla station har duvor byggt bo ovanpå en AC. Vilket gjort att personalen inte vill ha den påslagen på grund av lukten den genererar. Detta har försämrat temperaturen och luften i servicedisken.

– Det är det hygieniska som är problemet. Duvbajset är smittspridande. Att behöva jobba i en miljö med duvbajs varje dag är inte nyttigt, säger Viktor Risling, kundservicevärd på blå linjen och sekreterare i Seko Tunnelbanan.

Viktor Risling.

I 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket kräver skyddsombuden att stationerna saneras och att duvor skjuts.

Detta har delvis gjorts, enligt MTR. Operatören ska ha sanerat ytor ett flertal gånger, installerat ljud med skrämselljud i Tensta station och satt upp fågelpiggar. I december sköts en del duvor av.

I Tensta har arbetsgivaren hittat en annan tillfällig lösning. Blå plastpåsar har i dagarna lagts ut i stationen för att fånga upp duvornas avföring. Åtgärden gjordes efter duvbajs-frågan uppmärksammades i Dagens Nyheter och Sveriges Radio, menar Viktor Risling.

– Det är ett hafsverk. MTR ville visa handlingskraft. Men det blir inget vettigt av det, problemet byter bara skepnad, säger han. 

Fakta: 6:6a-anmälan

  • En 6:6a anmälan är en begäran om åtgärder som rör missförhållanden i arbetsmiljön eller arbetstider.
  • Anmälan görs med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§.
  • Åtgärder ska vidtas av arbetsgivaren.
  • Det är skyddsombud som kan göra 6:6a-anmälan.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Kundservicevärden Viktor Risling menar att problemen med duvorna eskalerat den senaste tiden och att arbetsgivaren MTR inte gör tillräckligt för att komma till rätta med duvorna och bajset.

När Sekotidningen når MTR:s huvudskyddsombud Christer Johnsson har han och flera andra skyddsombud haft ett möte med Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren MTR.

”Det räcker inte”

En av Christers slutsatser efter träffen är att 6:6a-anmälan kunde ha skrivits på ett bättre sätt.

– Jag är nöjd med själva mötet men inte med hur vi skrev anmälan. Vi skulle ha begärt att stationerna ska vara fria från duvor och duvskit, alltså beskrivit slutmålet. Men istället beskrev vi vilka åtgärder som borde vidtas av MTR. Det är osäkert om dessa åtgärder kommer att göra våra stationer duvfria.

”Lokalvårdarna får mer jobb och stationsvärdarna får en hemsk arbetsmiljö”, säger kundservicevärden Viktor Risling.

Christer Johnsson vill att långsiktiga praktiska åtgärder vidtas i stationerna, exempelvis att utrymmen byggs om för att duvor inte ska kunna bygga bon eller vistas i stationerna.

– Det behövs för att personal och resenärer ska slippa arbeta med och komma i kontakt med den hälsofarliga duvskiten. Det räcker inte bara med att skjuta duvor och sanera, säger han.

Arbetsmiljöverket ska nu sammanställa informationen de samlat in från mötet och sedan återkomma med ett beslut i frågan.