Samtidigt ställer Arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivaren DSBFirst, som kör tågen, tar fram en tidsplan för installation av kameror i tågen.
DSBFirst ska också göra riskbedömningar när det gäller hot och våld på olika sträckor.
Det var skyddsombudet Malin Cato som lade skyddsstoppet den 31 maj. Hon är nöjd med mötet som parterna hade tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skånetrafiken.
– I Skåne är kontanthanteringen avskaffad sedan första juni i år och nu har Skånetrafiken fått i uppdrag att ta upp frågan om förbud med andra länstrafikbolag, säger Malin Cato.
Öresundstågen körs i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland och Halland.
– Vi hade ett väpnat rån i Varberg i maj och det har gjort att frågan om kontanthanteringen känns mycket viktig. Alla som arbetar med kontanter är utsatta för hot och våld, säger Malin Cato.
DSBFirst ska presentera handlingsplan och riskbedömning för Arbetsmiljöverket senast den 1 september 2011.