Efteråt blev han kallad till ett korrigerande samtal med sin chef.

Hur blev det så?

– Generellt uttalar vi oss inte i ärenden kopplade till våra medarbetare. Meddelarfriheten gäller så klart.

–Något man också behöver ta hänsyn till är vad man kan säga och göra i statstjänstemannarollen. Det är väldigt komplext, säger Sonya Aho, på Arbetsmiljöverkets presstjänst.  

På vilket sätt är det komplext?

–Företaget i fråga hade uppfattat det som att han uttalat sig som inspektör i ett pågående ärende. Det ingår i rollen som statstjänsteman att man inte kommenterar pågående ärenden.

Fanns det ett pågående ärende mot företaget?

–Ja det gjorde det.

Var det Nils som hade ärendet?

–Nej han var inte handläggare för ärendet.

Han kommenterade inte i sin roll som statstjänsteman utan som privatperson.

–Jag vet inte vad han skrev, men företaget uppfattade det som att det var i hans roll som inspektör. Man måste vara tydlig i vilken roll man uttalar sig.

Anser ni att det var rätt att ha det korrigerande samtalet med medarbetaren?

–Ja den bedömningen gjordes ju och det här var 2018. Mer kan vi inte kommentera.

Det finns en oro bland medarbetarna att de ska tystas, en tystnadskultur, om de till exempel skriver på sociala medier. Hur säkerställer ni att medarbetarna kan använda sin yttrandefrihet?

–Vi har en god och regelbunden dialog med fack och skyddsombud och har tidigare inte fått signaler om att det är så. Nu när vi fångat upp signalerna arbetar vi tillsammans med för att ta fram en handlingsplan. Sedan tidigare utbildas alla nyanställda liksom våra chefer.