Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat det formella beslutet. Det tas inom de närmaste veckorna, men Transdev och skyddsombuden har fått information om beslutet vid ett möte förra veckan.

Enligt uppgift till Sekotidningen hävs förbudet för att Transdev har vidtagit de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävt.

Det var den 19 augusti 2014 som Arbetsmiljöverket förbjöd dåvarande Veolia att låta förare ensamma köra tågen, om inte tre villkor uppfylldes före den 2 februari 2015.

Arbetsmiljöverket krävde att Veolia/Transdev skulle genomföra praktiska övningar i evakuering och övningar kopplade till brand och personpåkörning, att företaget skulle ta fram en handlingsplan för framtida övningar för lokförarna samt att det ska finns en handlingsplan för efterkontroll och kontroll av ombord- och brandlarm från förarhytten.

Bakgrunden var en anmälan från skyddsombuden på Öresundståg med begäran om ett omedelbart förbud för ensamarbete på grund av hög stress. Under sommaren 2014 hade antalet turer utan ombudspersonal ökat kraftigt.

Veolia hade också infört nya regler för när lokförare kan köra tåg ensamma. Enligt de nya bestämmelserna kan föraren köra tåget till slutstation och påbörja färd utan ombordpersonal. Enligt de gamla reglerna var det endast tillåtet att köra tåget till en personaldepå.

Skyddsombuden oroade sig bland annat för vad som kan hända om föraren blir sjuk, eller måste evakuera ett tåg ensam.

Arbetsmiljöverket ger nu Transdev möjlighet att låta förare köra tågen utan tågvärdar, å andra sidan riskerar Transdev att få betala ett vite till Skånetrafiken om det sker. Enligt det nya avtal som tecknats mellan Veolia/Transdev och som trädde i kraft i december 2014 får inte tågen köras utan ombordpersonal.