­­–Det är en del av ett större tillsynsprojekt om e-handeln som vi planerar just nu och som berör flera olika arbetsgivare, bland andra Postnord, säger arbetsmiljöinspektör Thomas Blombäck som är projektledare.

Arbetsmiljöverket lade i våras märke till att pakethanteringen ”exploderat”.

–Vi såg här en uppenbar risk att framför allt unga skadar sig i den här hanteringen. Vi vet inte ännu hur omfattande tillsynen blir, men vi har tänkt att täcka in hela kedjan, om det är praktiskt möjligt, säger Thomas Blombäck.

Risken för hot och våld

Det finns en oro på Arbetsmiljöverket för att e-handeln ska leda till belastningsskador, men verkets projekt ska även se över användningen av truckar och lyftanordningar. Liksom hur de olika arbetsgivarna hanterar risken för hot och våld mot personalen.

–Det ska finnas rutiner för allt detta, rutiner som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Thomas Blombäck.