Mannen och hans två kolleger höll på att avsluta arbetet med att måla linjer vid ett vägbygge när olyckan inträffade. Han hamnade mellan de två arbetsfordonen, som stod efter varandra med endast en och en halv meters avstånd, och klämdes så illa att han avled.
   – Avståndet mellan bilarna var helt avgörande för olyckan. Förarna såg inte var mannen befann sig och när den bakre bilen skulle backa undan rullade den först framåt en liten bit, säger Ann-Katrin Danielsson på Arbetsmiljöverket.
   Hon har utrett olyckan och lämnar nu alltså över en åtalsanmälan till åklagaren. Hon har funnit brister i riskbedömningen när arbetet avslutas för dagen och att det har saknats instruktioner till arbetstagarna hur de ska bete sig i riskfyllda situationer.
   Men även att företaget inte har följt vägarbetstidslagen.
   – De hade arbetet länge den dagen, men vi kan inte se hur de tagit raster och pauser eftersom det inte är noterat. Och det är ett brott mot vägarbetstidslagen, säger Ann-Katrin Danielsson.
   Samtidigt som utredningen lämnades vidare till åklagaren fick Cleanosol krav från Arbetsmiljöverket att åtgärda bristerna för framtiden.
   – Vad gäller riskbedömning för avslutande arbetsmoment kommer vi att göra en läxa men vi hävdar att vi har rutiner sedan tidigare, säger Robert Oskarsson, regionchefen på Cleanosol, till tidningen Allehanda.se.