Det är istället arbetsmiljöfrågorna som varit i fokus de senaste veckorna.

-Vi ska komma överens om vad vi ska göra för att minska ohälsan och sjuktalen. Vi förhandlar utifrån den avsiktsförklaring vi gjorde i augusti, säger Sekos ombudsman Helen Thornberg.

Den avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal som tecknats av parterna kom som ett svar på socialfärskringsminister Annika Strandhälls förslag om så kallad hälsoväxling från i våras. Regeringen föreslog då att arbetsgivarna skulle stå för en större del av kostnaderna vid sjukskrivning.

Efter att flera avtalsområden istället tecknat avsiktsförklaringar på området drog regeringen tillbaka sitt förslag i början av september.

Av avsiktsförklaringen för staten framgår att ska främst satsa på friskfaktorer i arbetsmiljön och åtgärder som kan motverka ohälsa i så kallade kontaktyrken.

Visstidsfrågan är också uppe till diskussion i förhandlingarna.

-Seko vill begränsa möjligheterna att stapla olika former av visstidsanställningar. I dag dröjer det för länge innan visstid övergår till fast anställning, säger hon. I vissa fall måste man kunna ta in personal tillfälligt, det är självklart, men vi behöver skärpa reglerna.

Nästa vecka går förhandlingar in i slutskedet och då ska parterna också bli överens om lönenivåer och andra krav.

Seko har cirka 12 000 medlemmar på avtalsområdet, som exempelvis omfattar Kriminalvården, Polisen, universitet och museer.