Den 25 september 2015 stod en inhyrd arbetstagare uppe på en arbetsställning och bytte yttre lampor på ett X2000-tåg.

Arbetsställningen blev påkörd av en truck och mannen föll då från ställningen och ner på golvet.

Vid fallet ådrog han sig skallskador, nyckelbensbrott, strålbensbrott, revbensbrott, samt luftansamling i lungsäcken.

Arbetsmiljöverket gjorde en åtalsanmälan, och den har nu lett till att kammaråklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål gett Euromaint ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Det fanns enligt åklagaren flera brister i arbetsmiljön: Ställningens ena sida saknade skyddsräcke, ställningen kunde komma i rörelse, och den var inte heller avgränsad och skyddad från påkörning.

Euromaint har godkänt strafföreläggandet.