Antalet arbetslösa har minskat med 36.000 till 404.000 personer samtidigt som antalet sysselsatta ökade 115.000. Det innebär att drygt 4,5 miljoner svenskar hade sysselsättning i mars.
   Enligt SCB ser det fortsatt positivt ut. Men det är framför allt männen som arbetslösa sjunker kraftigast. Medan minskningen av antalet arbetslösa kvinnor har stannat av. Arbetslösheten bland män låg på 7,8 procent medan den för kvinnorna låg på 8,6 procent.
   Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 169 000 arbetslösa, vilket ger ett arbetslöshetstal på 26,6 procent. Men då är ungefär hälften av dem heltidsstuderande.