Från fackligt håll hävdas att lagstiftningen kring verksamhetsövergång är föråldrad och skapad för en annan typ av arbetsmarknad än den vi har i dag. Men på arbetsgivarorganisationen Almega håller man inte med.

– Jag upplever inte att lagen är föråldrad. Visst, reglerna är gamla men praxis utvecklas hela tiden så jag tycker att den fungerar, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

– Även om vi har en del tvister om det här tycker jag att praxis har satt sig bra och reglerna är tydliga så det finns en förutsägbarhet som är bra.

Varför råder ni era medlemsföretag att inte ta över för mycket personal då det kan göra att det blir en verksamhetsövergång?

– Vi ger inget generellt sådant råd. Men i vår rådgivning talar vi om vilka kriterier som finns och att antalet anställda som tas över är ett av de kriterier som används vid bedömningen. Men vi lägger oss inte i hur företaget hanterar det.

Han håller med om att ständiga entreprenörsbyten med 2–3 års mellanrum kan skapa osäkerhet för de anställda.

– Det är en nackdel, men det finns inte så mycket vi kan göra åt det. Vi kan ju inte skriva avtal med facket som säger att det är övergång. Om någon kommer i efterhand och ifrågasätter det är det ju lagstiftningen som gäller och där är ju kriterierna väldigt tydliga.

Han passar också på att ge en känga till offentliga arbetsgivare i den här frågan.

– När offentlig verksamhet knoppas av hävdas alltid att det handlar om verksamhetsövergång. Men om man sedan tar tillbaka verksamheten i offentlig regi så är det plötsligt aldrig det.