Deltagarna ska samla poäng genom att sälja abonnemang och göra reklam för Tele 2s räkning. Men arbetet utförs gratis. I tävlingens regler och villkor har Tele 2 skrivit att deltagarna inte kommer att få någon ersättning.

”De som anmäler sig till tävlingen frånsäger sig eventuell rätt till ersättning från Tele 2 eller annan part, för genomförda tävlingsmoment och tävlingsuppdrag.”

Men Fredrik Bäckström ombudsman på Seko, säger att detta bryter mot kollektivavtalet. När man säljer abonnemang utför man ett arbete åt Tele 2, därför ska man ha lön.

– Det är som att låta folk tävla om vem som kan asfaltera en väg, alla lägger asfalt men bara den som vinner får ett pris. Arbetet blir utfört och asfalten ligger där den ligger, utan att arbetsgivaren har behövt betala för det, säger Fredrik Bäckström.

Deltagarna registrerar sig på tävlingens hemsida och får en ”personlig säljsida” där de ska sälja abonnemang åt Tele 2. Tävlingen har pågått i snart sju veckor och samtidigt som deltagarna säljer abonnemang har de även kunnat delta i flera deltävlingar. Dessa har gått ut på att sprida reklam om Tele 2 i olika sociala medier.

 

– Det är ett sjukt smart sätt för dem att få gratis marknadsföring, plus att vi som tävlar säljer abonnemang åt dem. De enda som tjänar på det är Tele 2, säger Marlene Lundgren som själv är med i tävlingen.

 

De åtta timmar som nämns i tävlingens slogan syftar inte på det jobb som läggs ner under själva tävlingsperioden. Utan åtta timmar som vinnaren i tävlingen ska arbeta i en Tele 2butik för att få de 309 000 kronorna. Det är inte de här åtta timmarna som bryter mot kollektivavtalet, utan den tid och det arbete som alla deltagare lägger ner under de drygt åtta veckor som tävlingen pågår.

– Vi är förvånade över Fackets åsikt, i vår värld är det här en tävling. De som deltar i tävlingen har aktivt gått med på tävlingsvillkoren och avsagt sig rätten till ersättning, säger Stefan Backman chefsjurist på Tele 2.

Enligt Fredrik Bäckström är avtalet som Tele 2 har slutit med deltagarna en ”ogiltig uppgörelse”. Tele 2 kan inte avtala bort rätten till en lön enligt kollektivavtalet.

– Det strider mot själva grundidén med kollektivavtalet, säger Fredrik Bäckström på Seko.

Tävlingen anordnas av Tele 2 i samarbete med Mecenat som själva säger att de finns till för studenterna. Tomas Hansson, informationsansvarig på Mecenat säger att de tyckte att tävlingen var ”en kul grej”. Men när Mecenats medverkan i tävlingen ifrågasätts lägger Tomas Hansson allt ansvar hos Tele 2.

– Vi litar på Tele 2:s jurister, att allt har gått rätt till. Om det visar sig att tävlingen bryter mot några regler ska vi självklart vidta åtgärder för att rätta till det, säger Tomas Hansson.

Precis som Tele 2, säger Mecenat att detta är en tävling där studenterna valt att delta. De säger att det arbete som deltagarna lägger ner i tävlingen är frivilligt.

– Det är ett fräckt sätt att utnyttja studenter som är måna om att visa framfötterna och komma in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Bäckström på Seko.

Seko har meddelat Tele 2 att de anser att Tele 2 bryter mot kollektivavtalet. Nu följer ett möte mellan de två parterna där de får framföra sina synpunkter. Vad följderna blir visar sig efter förhandlingarna.