Målet är att utbilda170 000 förtroendevalda i att stå upp för de fackliga värderingarna om allas lika värde. En facklig kärnfråga, enligt Ulla Lindqvist, projektledare på LO.

–Som förtroendevald ska man känna sig säker och våga ta diskussionen när den kommer upp. Vi vet att vardagsrasism förekommer på våra arbetsplatser och vi kan inte acceptera att människor behandlas olika, säger hon. Det ligger i det facklig uppdraget att bekämpa det.

Peter Holkko är en av flera sekoiter som utbildats till handledare. Han ska i sin tur utbilda

fackliga kompisar runt om i avdelningen Seko södra.  

Peter Holkko, som är brevbärare, har lång erfarenhet av fackligt arbete. Han brinner för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

–Jag hoppas kunna medvetandegöra folk om att de som för fram främlingsfientliga idéer kan  plocka många lättköpta poäng genom att exempelvis ta upp ”fakta” som kan vara svåra att motsäga, säger han.

När han utbildar brukar han visa olika bilder på exempelvis vilka som kommer till Sverige och att många som i dag är i medelåldern själva har rötter i andra länder, utan att de tänker närmare på det. Peters mamma kommer exempelvis från Finland.

–Jag brukar ta upp frågan om vad som är svenskhet och då visar det sig att mycket av det som betraktas som svenskt inte alls är det, säger han. Jag säger också att människor inte kommer hit för att ta våra jobb. De flyr krig och elände.

I Seko södra finns 650 förtroendevalda, alla kommer inte att utbildas i år.

–Kanske vi klarar 100-150 personer, säger Peter Holkko.