Det säger Catharina Calleman, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Hon har granskat tio domar från Arbetsdomstolen åren 2008 till 2010 och funnit att arbetsgivarna fått att större spelrum. Av tio domar vann arbetsgivarna åtta.
I sin analys pekar hon särskilt på att Arbetsdomstolen tänjer på begreppet arbetsbrist, som kan begränsas till vissa arbetsuppgifter som i ett läge inte längre behövs. Finns det bara en anställd med den uppgiften får han eller hon gå. Likaså har Arbetsdomstolen slagit fast en omfattande rätt för arbetsgivaren att omplacera vem som helst till en ny befattning, som sedan kan avvecklas.
Catharina Calleman skrev en avhandling om Las för tolv år sedan och redan då kunde hon konstatera att de finns många myter om hur stränga de svenska turordningsreglerna är. Nu har lagen urholkats ytterligare.
– Vi har ett svagt skydd och jag menar att det måste stärkas, arbetstagare ska kunna använda sig av sina rättigheter utan att riskera att bli uppsagda, säger hon och syftar bland annat på så kallade ”whistle blowers” som avslöjar oegentligheter på jobbet.
Hon anser att det är viktigt att förändringar av anställningsskyddet i Sverige inte bygger på okunskap. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill ha bort regeln sist in – först ut och ersätta den med en regel om kompetens och skicklighet.
– Redan i dag är det arbetsledningsrätten som går vinnande ur olika tvister, säger Catharina Calleman.
Catharina Calleman skriver om Las i antologin ”Rätten i den ekonomiska krisen”.