Bland de åtta finns både visstidsanställda, provanställda och personer med fast anställning. De tillfälligt anställda fick förra veckan veta att de inte får fortsatt kontrakt. De som har fast anställning har inte sagts upp. Seko företräder en medlem. Av de åtta är två eller tre medlemmar i Seko.

-Medlemmen har varit hemma en vecka med full lön och kan i dag återgå i arbete om han så önskar. Han är inte uppsagd, säger Kjell-Åke Sommeryd, sektionsordförande för Telia i Luleå.

Kjell-Åke Sommeryd säger att han sett bevis för att de åtta varit ”oerhört kreativa” och exempelvis ringt nummer som inte finns. Allt för att minska mängden kundsamtal.

-Vi som facklig organisation kan aldrig acceptera att någon gör så här, säger Kjell-Åke Sommeryd. Det är osolidariskt mot arbetskamrater, som sköter sitt arbete.

I lokaltidningen Norrbottens-Kuriren hävdar några av de berörda att de inte kan ta paus och att jobbet är väldigt stressigt.

-Det går att ta pauser, så det stämmer inte. Samtidigt har vi fått indikationer på att det är en tuff arbetsmiljö. Alla måste ringa ett visst antal kundsamtal per dag och så vidare, säger Kjell-Åke Sommeryd,

Helene Bohne Strauss är Sekos centrala huvudskyddsombud på Telia. Hon understryker att det medarbetarna i Luleå gjort inte är försvarbart.

-Det går ut över andra medarbetare. Men det är ett styrt arbete och personalen har det inte lätt. Vi försöker ha en dialog med arbetsgivaren och medarbetarna om arbetsmiljön. Det finns mycket att göra, säger hon.

Från Telias sida vill man inte tillstå att det finns några brister i arbetsmiljön på supporter i Luleå. Presschef Iréne Krohn säger att de åtta medarbetarna i Luleå missbrukat Telias förtroende och att det är allvarligt.

-Man måste gilla att arbeta med teknik och människor. Det här jobbet passar inte alla. Man måste vara stresstålig, vilket betyder att man ska klara stora variationer i arbetsbelastningen. Vi är en av de mest populära arbetsplatserna i Luleå, säger hon.

Från fackligt håll sägs att personalen skulle behöva ha mer inflytande över bland annat arbetstid och schemaläggning?

-Alla kan lyfta problem med sin arbetsledare och när det gäller schemat så lägger man det tillsammans på arbetsplatsen, säger Iréne Krohn.