Det föreslagna meddelarskyddet ska gälla regional, lokal och interregional trafik som finansieras helt eller delvis av skattemedel. Exempelvis tunnelbanan i Stockholm, regionala pendeltåg som Krösatåg, Upptåget och Pågatågen, liksom interregional trafik som Öresundståg. Dock inte kommersiell trafik som SJ eller MTR Express bedriver.

Seko välkomnar utredningens förslag, men förbundet tycker att det är en brist att underentreprenörer inte ska omfattas av meddelarskyddet, enligt utredningsförslaget.

-Det betyder att bland annat underhåll och städning inte omfattas av regelverket. Av säkerhetsskäl borde det omfatta alla som arbetar i de berörda trafikföretagen, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på Seko.

Seko hade gärna sett att meddelarskyddet även hade omfattat all verksamhet som är statligt finansierat som exempelvis Infranord.

-Vi framförde det till utredaren men så blev det inte, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.

Statliga bolag som SJ omfattas inte heller. Däremot SJ:s dotterbolag som kör upphandlad trafik, som Götalandståg. Seko har tidigare ansett att anställda på statliga bolag borde omfattas av rätten att meddela sig med media.

-Det blir en bra lagstiftning, men den bör utvidgas till att åtminstone gälla underentreprenörer, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.

Meddelarskydd innebär ett skydd för en anställd som ger uppgifter till en journalist. Arbetsgivaren får inte efterforska vem som pratat med media och den som meddelat sig får inte straffas.

Meddelarskyddet gäller offentliganställda. Den 1 juli utvidgas reglerna till att även gälla privatanställda i offentligt finansieras vård, skola och omsorg.