–Han är öm i kroppen och har blåtira, men behövde inte uppsöka sjukvården. Han har fått ett bra omhändertagande efteråt och i det här fallet kan vi inte säga att arbetsgivaren gjort fel, säger Ronny Andersson, huvudskyddsombud på Johannisberg som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Institutionschefen Tomas Fjellvind säger till Norrländska Socialdemokraten att ungdomarna utdelade sparkar och slag. Och att det är svårt för personal att skydda sig mot allt.

Personlarm

Personalen gör riskbedömningar två tre gånger per dag och det finns personlarm. Något gick fel i riskbedömningarna den här dagen och den skadade behandlingsassistenten hade inte möjlighet att trycka på larmet.

Seko: Facklig seger att Sis granskas

Nyhet

–All hans koncentration låg i att försöka värja sig och ta skydd. Kollegerna kom till undsättning, säger Ronny Andersson,

Två av de fyra killarna har omplacerats efter händelsen.

Enligt Ronny Andersson är det inte klarlagt varför ungdomarna attackerade mannen, men sannolikt var överfallet planerat.

–De kände varandra redan när de kom till Johannisberg och det är inte särskilt lämpligt. Å andra sidan är det svårt att skydda sig helt och hållet mot den här typen av händelser, särskilt när de är planerade, säger han.

Och fortsätter:

–Ett särskilt problem på Johannisberg är att institutionen är i två plan. Det är värdelöst och ökar risken för att delar av personalen blir avskuren från övriga.

Nya lokaler på ett plan

I april 2020 får Johannisberg nya lokaler – i ett plan.

–Det kommer att underlätta vårt arbete betydligt, säger Ronny Andersson.

Till skillnad från många andra institutioner inom Sis är Johannisberg ganska förskonat från hot och våld, än så länge, enligt huvudskyddsombudet.

Sis: Kraftig ökning av våld mot personal på behandlingshem

Nyhet

Annars tillhör Sis de arbetsplatser där personal oftast utsätts för hot och våld. Hittills i år har personalen rapporterat 2 000 incidenter, mot 1800 under hela 2018. Och då ingår inte de mildaste. Seko har i flera rapporter berättat om problemen med missbruk, hot och våld. Den senaste rapporten kom i februari 2019.

–Vi ställer stort hopp till den nya generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Om hon genomföra en liten del av det hon lovat kommer verksamheten att blir betydligt säkrare, säger Mikael Bergqvist, ordförande för Seko inom Sis.

Ett exempel på förändringar är att Sis ska få en särskild säkerhetsavdelning, vilket saknats tidigare.

Statskontoret granskar Sis

Efter att de fackliga organisationerna larmat om svåra förhållanden på institutionerna gav regeringen Statskontoret i uppdrag att granska Sis verksamhet. Översynen ska vara klar den sista mars 2020.

Johannisberg i Kalix tar emot killar mellan 16 och 21 år och som antingen dömts till vård enligt Lagen om vård av unga, LVU, eller Lagen om sluten ungdomsvård, LSU.